Ons prachtige koor KOV

zou niet kunnen bestaan…

zonder de ondersteuning van onze Vrienden.

Lees meer.

scrolldownarrow2

De Oratoriumvereniging bestaat uit ruim 50 enthousiaste liefhebbers van de klassieke zangkunst. Koorleden, die hun hobby graag willen blijven uitoefenen in de inspirerende omgeving van de Zeeuwse Concertzaal, die destijds mede door de KOV werd opgericht.

Maar ook dit koor krijgt te maken met minder hoge subsidiegelden. Juist daarom is uw financiële steun én die van het bedrijfsleven van harte welkom!

Vriend

Word je ook Vriend van het KOV? Dat zou geweldig zijn! We kunnen je steun goed gebruiken om blijvend mooie concerten uit te voeren en natuurlijk vinden we het heel leuk om je als vriend te verwelkomen.

We bieden drie mogelijkheden:

€ 30,00 per jaar

  • Programmaboekje voor ieder concert
  • Uitnodiging voor de generale repetities
  • Plaatsreservering bij bezoek aan onze concerten

€ 60,00 per jaar

  • Per jaar één gratis toegangskaart voor een concert naar keuze (voorjaars- of najaarsconcert) incl. gereserveerde plaats
  • Programmaboekje voor ieder concert
  • Uitnodiging voor de generale repetities

€90,00 per jaar

  • Per jaar twee gratis toegangskaarten voor een concert naar keuze (voorjaars- of najaarsconcert) incl. gereserveerde plaatsen
  • Programmaboekje voor ieder concert
  • Uitnodiging voor de generale repetities

Een bedrag naar eigen inzicht kan natuurlijk ook.

Mocht je belangstelling hebben, stuur dan een mail naar: penningmeester@oratoriummiddelburg.nl

Of maak het bedrag van je keuze direct over naar ons rekeningnummer onderaan deze pagina, o.v.v. ‘Vriend KOV (+ jaartal)’.

Advertentie plaatsen

Oplage ca 300 stuks (per concert)

U kunt de KOV-concerten ook financieel ondersteunen door een advertentie te plaatsen in het programmaboekje + logo vermelding (inclusief link) op onze website. Het programmaboekje wordt uitgegeven in A5-formaat, de oplage is ca. 300 stuks.

1/1 Pagina - kleur achterzijde cover + logo website
€ 125,- per concert

1/1 advertentie in kleur op achterzijde cover

logo en link naar uw website, op onze website

1/1 Pagina - kleur binnenzijde cover + logo website
€ 100,- per concert

1/1 advertentie in kleur binnenzijde programmaboekje

logo en link naar uw website, op onze website

1/1 Pagina - zwart/wit binnenzijde + logo website
€ 75,- per concert

1/1 advertentie in zwart/wit binnenzijde programmaboekje

logo en link naar uw website, op onze website

1/2 Pagina - zwart/wit binnenzijde + logo website
€ 50,- per concert

1/2 advertentie in zwart/wit binnenzijde programmaboekje

logo en link naar uw website, op onze website

1/3 Pagina - zwart/wit binnenzijde
€ 30,- per concert

1/3 advertentie in zwart/wit binnenzijde programmaboekje.

Bij belangstelling kunt u contact opnemen met: bestuur@oratoriummiddelburg.nl

Sponsoring op maat

Met uw bedrijf kunt u de KOV natuurlijk ook op een ándere manier financieel ondersteunen. Er zijn immers vele vormen van sponsoring mogelijk. Daarom verwijzen wij u graag naar de voorzitter of naar een van de andere bestuursleden van de KOV om de mogelijkheden te bespreken en vorm te geven aan uw eigen sponsor-op-maat-wensen.

Wilt u met ons meezingen?

Dan bent u van harte welkom!
Ik zing graag mee!