Haydn, J. Schöpfungsmesse. Koor en solisten S, A, T, B.

Vertaling Joke Smallegange

Kyrie

Kyrie eleison, Christe eleison, kyrie eleison

 

Heer ontferm u,  Christus ontferm u, Heer ontferm u

 
Gloria

Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis

Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te

Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam

Domine Deus, Rex celestis, Deus Pater omnipotens. Domine Deus, Fili unigenite, Jesu Christe altissime, Domine Deus, agnus Dei, Filius Patris

Qui tollis peccata mundi, miserere nobis

Quoniam to solus sanctus, to solus Dominus, to solus altissimus Jesu Christe

Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris,

Amen

 

Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde voor alle mensen van goede wil

Wij loven u, wij prijzen u, wij aanbidden u, wij eren u,

Wij danken u voor uw grote glorie

Heer God, hemelse Koning, God almachtige Vader, Heer, eniggeboren zoon Jezus Christus, allerhoogste, Heer God, lam Gods, zoon van de Vader

Die de zonden der wereld wegdraagt, wees ons genadig

Want u alleen bent heilig, u alleen de Heer, u alleen de allerhoogste, Jezus Christus

Met de Heilige Geest, in de heerlijkheid van God de Vader, amen

 
Credo

Credo in unum Deo

Patrem omnipotentem, factorem coeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium

Et in unum Dominum Jesum Christum, Filium Dei unigenitum et ex Patre natum ante omnia saecula.

Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum, non factum consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt.

Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de coelis

Et incarnatus est de Spirito Sancto ex Maria virgine, et homo factus est

Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato passus et sepultus est.

Et resurrexit tertia die secundum scripturas et ascendit in coelum, sedet at dextram Dei Patris

 

Et iterum venturus est cum gloria

Judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis.

Et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit;qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur; qui locutus est per Prophetas.

 

Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam

Confiteror unum baptisma in remissionem peccatorum

Et expecto resurrectionem mortuorum

et vitam venturi saeculi,

amen

 

Ik geloof in één God

De almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.

En in één Heer Jezus Christus, eniggeboren zoon van God, geboren uit de Vader vòòr alle eeuwen.

God uit God, licht uit licht, waarachtige God uit waarachtige God, geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader, door wie alles gemaakt is.

Die voor ons mensen en omwille van ons heil uit de hemel is neergedaald

Die vlees geworden is door de Heilige Geest uit de maagd Maria, en mens is geworden

Hij is voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden en is begraven

Op de derde dag is Hij opgestaan volgens de schriften, Hij is opgevaren naar de hemel, waar Hij zit aan de rechterhand van God de Vader

Hij zal in heerlijkheid weerkomen,

om te oordelen de levenden en de doden, en zijn rijk zal geen einde hebben

Ik geloof in de Heilige Geest, die Heer is en leven geeft, die voortkomt uit de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt; die gesproken heeft door de profeten.

 

Ik geloof in één heilige katholieke kerk

 

Ik belijd één doop tot vergeving van zonden

 

Ik verwacht de opstanding van de doden en het eeuwige leven,

amen

Sanctus

Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth.

Pleni sunt coeli et terra gloria tua

Osanna in excelsis

 

Heilig, heilig, heilig, Heer God der heerscharen.

Hemel en aarde zijn vol van uw glorie

 

Hosanna in den hoge

 
Benedictus

Benedictus, qui venit in nomine Domini

 

Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer

 
Agnus Dei

Agnus dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis

Dona nobis pacem

 

 

Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, wees ons genadig

Geef ons vrede