De KOV Middelburg is een oratoriumvereniging (opgericht in 1834) bestaande uit ca. 56 leden, die de passie voor het zingen van omvangrijke vocale werken met elkaar delen. De concerten worden doorgaans gegeven met begeleiding van een orkest en met medewerking van solisten; ook is er gelegenheid voor projectzangers om aan repetities en uitvoeringen mee te werken.  Wij repeteren in de regel elke woensdagavond in de Zeeuwse Concertzaal te Middelburg van 19.30 – 21.30 uur.

Missie:
De KOV wil als gemengd koor kwaliteit, muzikaliteit en plezier uitstralen door wekelijks muziek in te studeren en meerdere keren per jaar te concerteren in de regio.

Visie:
De KOV wil zorgdragen voor continuïteit door haar ledenbestand uit te breiden met een jongere doelgroep en door naast de wekelijkse repetities te werken aan kwaliteitsbewaking en -verbetering middels professionele coaching en ondersteuning.

De KOV is er van overtuigd dat zingen in een oratoriumkoor ook in deze tijd blijvend kan zijn, mits er aandacht wordt besteed aan het verenigingsleven van het koor, er aandacht is voor vernieuwing van het repertoire en verjonging van het ledenbestand.

In verband met het afscheid van haar dirigent is de KOV per direct op zoek naar een nieuwe dirigent.

Uitgaande van het bovengenoemde heeft het bestuur de onderstaande profielschets opgesteld.

De dirigent (M/V) van de KOV Middelburg

  • heeft aantoonbaar minimaal 5 jaar ervaring met het instuderen en dirigeren van koorwerken met solisten en orkestbegeleiding
  • voldoet aan de door de KOV gestelde minimumeis van “Koordirigent bachelor’
  • beschikt over uitstekende sociale en didactische vaardigheden, door zowel ‘professionele’ afstand tot het koor, alsook door goede contacten en verbinding met bestuur en leden
  • adviseert het bestuur en de muziekcommissie gevraagd en ongevraagd over het aantal, de tijd en de plaats van concerten, de keuze van de uit te voeren werken, te kiezen solisten en begeleidende muzikanten/orkesten
  • hecht aan goede zangtechniek, o.a. met inschakeling van ‘professionals’ voor periodieke stemvorming en koorscholing
  • kan zingen en op piano begeleiden, waarbij er in overleg ruimte is om gebruik te maken van cor repetitoren
  • heeft visie op ontwikkelingen in de koorwereld en op de plaats daarin van een oratoriumvereniging
  • staat open voor samenwerking met andere (regionale) koren en muziekverenigingen
  • heeft affiniteit met het repertoire van ons koor en is bereid mee te denken en te ontwikkelen in nieuw en meer eigentijds repertoire, passend bij de beoogde verjonging van de doelgroep
  • kan zich vinden in de verenigingstradities (concertreis, nieuwjaarsborrel, Middelburg Volkoren e.d.)

Wij bieden: een honorarium volgens de richtlijnen van de KCZB. De sollicitatieprocedure bestaat uit een gesprek, een proefdirectie en een evaluatie. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Ria Lengton, voorzitter, telefoon 06-23504619   e-mail: rialengton@me.com

Uw sollicitatiebrief en C.V. kunt u tot 15 maart 2021 richten aan: Ditty Kempe, secretaris, Laan van Wervenhove 9, 4353 BT Serooskerke. E-mail: bestuur@oratoriummiddelburg.nl