De koorreis staat in tegenstelling tot eerdere berichten gepland op 1 t/m 3 november 2019.

Het reisdoel is Trier en Echternach.

Meer informatie over de reis kunt u de komende tijd verwachten.

OP TOURNEE MET FAURÉ  BERICHT OKT. 2019                        

 INFOBRIEF NO 2, CONCERTREIS

Beste leden,

Hierbij wat wetenswaardigheden over onze concertreis naar Trier.

Jullie krijgen t.z.t. nog een uitgebreid reisprogramma met uitgewerkte tijden en bijzonderheden maar hieronder het voorlopig globale programma.

 

  • We vertrekken op vrijdag 1 november ’s morgens om 7.30 uur uit Middelburg vanaf de parkeerplaats De Mortiere aan de kant van “Mini Mundi”. Bij de ANWB in ’s Gravenpolder is dan nog een extra opstapplaats. We bezoeken Mechelen, drinken daar gezamenlijk koffie en krijgen een excursie in de Beiaardschool.
    Hierbij hoort ook een beklimming van de Sint-Romboutstoren om daar een uitleg te krijgen over het in de toren aanwezige beiaard. Daarna lunch op eigen gelegenheid en vertrek naar het Best Western hotel “Trier City”.
  • Wellicht kan niet iedereen de toren beklimmen. Voor diegenen die hier moeite mee hebben, wordt met een gids een korte rondwandeling door Mechelen gemaakt. Via een opgaveformulier kun je voorkeur opgeven.
  • Op zaterdag maken we ’s morgens een stadswandeling in Trier onder begeleiding van een stadsgids. Na vrije tijd en gelegenheid tot lunchen, vertrekken we naar de St. Martinskirche voor ons concert. In tegenstelling tot eerder gemeld werken we daar niet mee aan de kerkdienst met mis (is door kerkbestuur afgelast) maar voeren we de Mis en het Requiem als concert uit. Na het concert dineren we in hotel.
  • Zondag naar Echternach voor medewerking aan de mis in de Basiliek van de Heilige Willibrord. Na de koffiepauze keren we huiswaarts. Onderweg kun je nog kunnen genieten van een “warme” lunch c.q. een vervroegd diner.

 

Het concert en de Mis vinden plaats onder leiding van Arno met als organist Kristiaan Seynhave.

 

Voor alle deelnemers wordt nog een uitgebreid programmaboekje samengesteld waarin alle praktische informatie wordt opgenomen zoals o.a. adressen, telefoonnummers, definitieve tijden e.d. Als er onder de deelnemers nog mensen zijn in het bezit van EHBO horen wij dat graag.

 

De reiscommissie:

Ria Lengton

Maike van der Velde

Nel van der Veen

Theo Klanke


OP TOURNEE MET FAURÉ                                                                                       BERICHT APRIL 2019

INFO NR 2 CONCERTREIS

Beste leden,

Alhoewel er nog een aantal zaken in details moet worden uitgewerkt gaat onze koorreis er in grote lijnen als volgt uitzien.

 

  • We vertrekken op vrijdag 1 november ‘s morgens uit Middelburg. Vervolgens rijden we naar Mechelen waar we, na een gezamenlijke koffiestop, de Beiaardschool zullen gaan bezoeken.

Dit bezoek bestaat uit twee onderdelen t.w. de Beiaardschool zelf en de toren van de Sint Romboutskathedraal met beiaard. Wat de Sint-Romboutstoren betreft, geven we graag mee dat er aparte trappen naar boven en naar beneden zijn en dat het grote aantal treden verdeeld is over 7 verdiepingen met rustmogelijkheden. Maar….we hebben het wel over 536 treden en er is geen lift. T.z.t. zullen wij komen met de vraag wie waar aan mee wil/kan doen en kunnen wij een verdeling maken. Voor wie niet de toren bezoekt zorgen we dat er een alternatief bezoekprogramma is.

 

Na deze excursie kun je op eigen gelegenheid nog kort de stad bezoeken en ergens een lunch gebruiken.

 

Na vertrek uit Mechelen zullen we om ca. 18.00 uur aankomen in Trier in ons hotel (nadere bijzonderheden volgen nog). Hier gebruiken we gezamenlijk het diner en is de avond ter vrije besteding.

 

  • Op zaterdag 2 november maken we onder leiding van gidsen een stadswandeling door Trier. Na de lunchpauze vertrekken we naar de St. Martin’s Kirche in Trier voor onze generale repetitie.

We werken daar vervolgens in de namiddag (waarschijnlijk 17.00 uur) mee aan de Mis ter gelegenheid van Allerzielen en voeren daar onder leiding van Arno van Wijk de Messe Solennelle van Louis Vierne uit. Aansluitend aan de Mis voeren wij ons concert van het Requiem van Fauré uit met groot orgel. Ook weer ter gelegenheid van Allerzielen.

Na het concert is dan weer ons gezamenlijke diner in het hotel.

 

  • Op zondag 3 november keren we weer huiswaarts. Tijdens de terugreis werken wij ’s morgens mee aan de Mis in de Dom van Echternach en voeren wij wederom de Mis van Louis Vierne uit. Na de Mis in Echternach hebben we nog een gezamenlijk warme lunch en zullen dan om ca. 18.00 weer in Middelburg zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals het nu lijkt gaan er 64 van de 70 leden mee. Om persoonlijke redenen gaan er twee partners mee.

 

Dit wordt in hoofdlijnen het programma.

 

Gedetailleerde tijden en bijzonderheden volgen als  het programma definitief en vastgelegd is.

 

De reis is verzorgd op basis van half pension. Het enige wat voor eigen rekening is zijn de lunches op 1 en 2 november en je eigen persoonlijke drankjes e.d.

 

Het concert en uitvoering van de Mis zal plaatsvinden onder leiding van onze eigen dirigent Arno met een nog nader te bepalen organist.

 

Voor alle deelnemers wordt een uitgebreid programmaboek samengesteld waarin alle praktische informatie wordt opgenomen zoals o.a. adressen, telefoonnummers, definitieve tijden e.d.

 

Inmiddels hebben wij ook de kamer indeling gemaakt en opgestuurd naar het reisbureau. Daar waar men een kamergenoot heeft opgegeven hebben we dat uiteraard zo kunnen honoreren maar voor een aantal van jullie hebben wij de indeling moeten maken. Er was nl. een behoorlijk aantal bij dat wel een tweepersoonskamer wilden delen maar er niemand bij opgaven. Er waren er ook die 2, 3 of meer kamergenoten opgaven om uit te kiezen. Zo, van zoek er maar één uit. Nou dat hebben wij dus ook gedaan. Dus….voor diegenen die niet duidelijk iets hadden opgegeven en willen weten met wie je de kamer deelt, vraag het dan even aan Theo Klanke. Die beschikt over de recente kamerverdeling.

 

Over de financiële afhandeling worden jullie in een later stadium geïnformeerd.

 

We hopen dat we jullie met deze concertbrief alvast op de hoogte hebben kunnen brengen over de stand van zaken t.a.v. onze koorreis.

 

De reiscommissie:

 

Ria Lengton (namens bestuur)

Theo Klanke

Nel van der Veen

Maike van der Velde                                                      14 april 2019