De uitnodiging en de vergaderstukken voor de ALV zijn op 11-02-2017 rondgestuurd.
Verschillende leden hebben opmerkingen en/of voorstellen naar het bestuur gestuurd.
Over die opmerkingen en/of voorstellen heeft het bestuur de volgende besluiten genomen:
  1. Opmerkingen over teksten in het Secretarieel Jaarverslag 2016.
    Deze opmerkingen heeft het bestuur overgenomen en verwerkt in een wijziging onder nummer Bijlage 4.2
  2. Voorstel over actualisering van de jaarbegroting van het lopende jaar.
    Dit voorstel legt het bestuur voor aan de ALV, met een positief advies, in een nieuw Agendapunt 5.e
  3. De nummers 1 en 2 van dit mailtje zijn verwerkt in een wijziging van de Agenda ALV. Zie Agenda ALV versie-170220.
Deze stukken behoren nu formeel tot de vergaderstukken van de ALV.