Agenda toelichting

De uitnodiging en de vergaderstukken voor de ALV zijn op 11-02-2017 rondgestuurd. Verschillende leden hebben opmerkingen en/of voorstellen naar het bestuur gestuurd. Over die opmerkingen en/of voorstellen heeft het bestuur de volgende besluiten genomen: Opmerkingen...