3 oktober 2018

Bij de komende ALV zal Ditty Kempe als nieuw bestuurslid aantreden. De andere vacature hopen we ook nog voor die tijd in te kunnen vullen.

Toegangskaarten voor komend concert kunnen digitaal bij Marianne besteld worden. De secretaris zal een mail sturen met alle benodigde gegevens. Via de website kunnen ook kaarten besteld worden. Vanaf 24 oktober zit Marianne weer met een tafeltje in de foyer met kaarten.

Dit concert is het voor het laatst dat Marianne de kaartverkoop doet. Jan bedankt Marianne hartelijk voor de 10 jaar dat ze dit werk gedaan heeft. Ook voor deze taak zoeken we opvolging. Wie hiervoor voelt kan zich melden bij Jan.

De eerstvolgende stap in de organisatie van de koorreis is het invullen van het opgaveformulier. Dit formulier zal iedereen een dezer dagen ontvangen via de mail. Het verzoek dit formulier uiterlijk 17 oktober in te leveren bij Klaas. Geïnteresseerden voor een nog samen te stellen werkgroep voor de uitwerking van de grote lijnen die al vastgesteld zijn worden gevraagd zich te melden.

19 september 2018

Uit Oost Souburg kwam opnieuw de vraag om mee te werken aan een kerkdienst op zondagochtend. In overleg zijn de data 12 mei en 8 december 2019 als voorstel gekomen.

12 september 2018

Voor de pauze vroeg Johanna Roelse het woord. Zij vertelde dat enkele dagen daarvoor haar schoonzoon overleden is na een ziekbed. We wensen haar en Cees veel sterkte.

Onlangs is het bericht binnengekomen dat ons oud-lid Mia Stouthart overleden is.

In de Notenkraker staat de vertaling van de komende concertstukken, met dank aan Joke Smallegange.

5 september 2018

Paul Dekker heeft om gezondheidsredenen zijn lidmaatschap van ons koor opgezegd.

De secretaris heeft het verzoek om wijzigingen van telefoonnummers en e-mailadressen aan hem door te geven. Bij deze het verzoek om de gegevens in de ledenlijst te controleren en aanvullingen/onjuiste gegevens te melden.

27 juni 2018

Volgende week nemen we afscheid van Adrie Elsing, op haar verzoek zwaaien we haar uit met het zingen van het Halleluja uit de Messiah van Händel. Het verzoek om de muziek deze avond mee te nemen.
Verder de oproep om na te denken over een bestuursfunctie. Volgend jaar zijn de bestuursleden Jan Duinkerke en Riet te Winkel aftredend en wordt er vervanging gezocht. Mocht je geïnteresseerd zijn of ideeën hebben, laat dat dan weten. Het is bijvoorbeeld mogelijk om als aspirant bestuurslid vergaderingen bij te wonen.

20 juni 2018

Will Berg is na een ziekenhuisopname van bijna twee weken sinds dinsdag herstellende in het Buurtzorgpension in Vlissingen.
Marian Jansen is herstellende van een schouderoperatie. Het herstel gaat voorspoedig, echter het heeft veel tijd nodig. Na de zomervakantie komt Marian weer naar de koorrepetities.

13 juni 2018

Er zijn geen bestuursmededelingen

6 juni 2018

Er is een korte terugblik op Middelburg VÓLkoren. Onze voorzitter bedankt Marijke en Inge voor de organisatie en de 40 leden die meezongen; de 35 die er niet waren: jullie hebben wat gemist!
Will Berg heeft een dubbele longontsteking en is ziek thuis. Maya van Kempen is herstellende na een operatie.

30 mei 2018

Er zijn geen bestuursmededelingen. Marijke ten Kortenaar vertelt dat ook over Middelburg VÓLkoren geen nieuwe mededelingen zijn.

23 mei 2018

Marijke ten Kortenaar vertelt over de concertbrief die gemaakt is voor Middelburg VÓLkoren. Er zijn papieren exemplaren beschikbaar. Op 2 juni is er een strak programma, Marijke vraagt om hierop alert te zijn.

16 mei 2018

Vanavond zijn er geen mededelingen

2 mei 2018

Volgende week, 9 mei a.s., is er geen repetitie.

Voor wie er vorige week niet was: bij de dodenherdenking op het abdijplein staan we tussen het publiek om de samenzang een stimulans te geven.

Vandaag en de eerstvolgende drie repetities wordt er ná de pauze geoefend voor ons optreden bij Middelburg VÓLkoren.

In aansluiting op de mededeling tijdens de ALV: de geplande koorreis zal in tegenstelling tot eerdere berichten plaatsvinden van 1 t/m 3 november 2019, reisdoel: Trier en Echternach.

25 april 2018

Het koor is door de gemeente Middelburg, onze grootste subsidiegever!, gevraagd om mee te werken aan de Dodenherdenking op het Abdijplein op 4 mei a.s. In de herdenking worden “Blijf bij mij heer”  en het eerste en het zesde couplet van het Wilhelmus gezongen. Meezingen is echter minimaal gebleken.

Bij deze een oproep om te komen en tussen het andere publiek te staan en daar dan volop mee te zingen.

De Rabobank Clubkascampagne heeft € 336,04 opgebracht!

Nel van der Veen en Mirjam Verdoes hebben bij Arno de stemtest gedaan: Nel zal de tweede sopranen komen versterken en  Mirjam Verdoes sluit aan bij de eerste sopranen.

18 april 2018

Vanavond zijn er geen mededelingen.

11 april 2018

I.v.m. ziekte van onze dirigent wordt de repetitie afgelast!

4 april 2018

Jan Duinkerke meldt dat er een bericht is ontvangen van het begeleidend orkest NaSKA. Ze hebben met plezier meegewerkt aan ons concert. Ook heeft solist Bas Kuijlenburg  gemaild dat hij verheugd is dat hij in het najaar weer met ons mag werken.

De traktatie in de pauze is van Geerte, zij was jarig.

RtW

28 maart 2018

Het concert is uitverkocht.

Tijdens de pauze in de generale repetitie vrijdag 30 maart a.s. zijn koffie en thee voor rekening van de koorleden, net als tijdens onze gewone repetities.

De voorzitter bedankt de projectleden voor hun inzet; dit is de laatste repetit ie waarbij we ‘onder elkaar’ zijn. Hij noemt allen bij naam: Nel van der Veen, Frido Diepeveen,  Jac  Maas, Maarten Steenbeek, Ger Kaland, Henk Fey en Piet Castel.

Marijke ten Kortenaar meldt dat de muziekkeuze voor Middelburg VÓLKoren gemaakt is. Er wordt een boekje gemaakt met daarin alle te zingen stukken.

RtW

21 maart 2018

Stand kaartverkoop Johannes Passion: er zijn 283 gereserveerde/verkochte kaarten, er zijn nog 89 kaarten te koop.

Jacob Kaaks heeft besloten de aanmelding als koorlid te stoppen.

Voor Middelburg VóLKoren wordt op dit moment het repertoire uitgezocht. We worden op de hoogte gehouden.

RtW

17 januari 2018

Onze voorzitter heet Jaap Drijfhout welkom. Vandaag sluiten ook Els de Witte en Mirjam Verdoes aan om eens te kijken hoe het is om bij ons te zingen.

Er is veel respons gekomen op naar aanleiding van de oproep om suggesties voor concertwerken in te dienen. De muziekcommissie is er al mee aan de slag gegaan.

Middelburg VÓLkoren: inmiddels is bekend dat we mee mogen doen. Het is op 2 juni, de zaterdag van het eerste weekend in juni. De bedoeling is om in de Concertzaal twee maal een kort concert te verzorgen. Adrie Elsing, Marijke ten Kortenaar en Inge van Welzen zullen zich buigen over de organisatie.

In het Concertmagazine van de Zeeuwse Concertzaal staat bij de Johannes Passion de aanvangstijd 20.00 uur, dit moet zijn: 19.30 uur! We bekijken nog hoe we dit oplossen, om te voorkomen dat er gasten zijn die te laat komen!

Nogmaals de oproep om na te denken over de vacatures in het bestuur: op de ALV zullen er twee bestuursplaatsen vacant zijn, een periode is 4 jaar, meer informatie onder andere verkrijgbaar bij bestuursleden.

RtW

10 januari 2018

Allereerst iedereen een gelukkig Nieuwjaar. We hopen in 2018 met elkaar een mooi, muzikaal jaar te hebben.

De muziekcommissie vraagt aan de koorleden suggesties voor te zingen koorwerken vanaf najaar 2019. Voorstellen kunt u sturen naar René Nagelkerke nieuwehave@zeelandnet.nl

Welke koorleden geven zich op om op woensdagavond voor de repetitie bij toerbeurt koffie te zetten? Riet te Winkel coördineert!

Projectzangers voor de JP 30 maart 2018 : Frido Diepenveen, Maarten Steenbeek, Ger Kaland, Jac Maas, Jaap Drijfhout ( 5 bassen) Piet Castel en Henk Fey (tenoren) Nel van de Veen (sopraan)

LGP