• afgelopen week is er naar alle leden een mail verstuurd met daarin opgenomen de contributie-betaling van het resterende jaar 2021
  • op dinsdag 7 september is er een gesprek geweest met een journaliste van de PZC. Zaterdag 11 september staat er een artikel in de krant over hoe koren door de coronacrisis gekomen zijn.
  • op 14 september is er weer een persconferentie m.b.t. de coronamaatregelen, welke op 20 september van kracht zullen worden. Vanuit de Zeeuwse Concertzaal is het signaal gekomen dat, naar alle waarschijnlijkheid, voor concertzalen een vaccinatiebewijs of een test, niet ouder dan 48 uur, moet worden overlegd. Dit gaat dan gelden voor de koorleden, de musici en de bezoekers. Wij, als KOV, hebben hier geen rol in. De verantwoordelijkheid ligt bij de verhuurder.