9 mei 2019.

Ons volgende concert – de Messiah van Hándel – zal op 21 december plaatsvinden IN DE CONCERTZAAL. Hiervoor willen we ons vooral ook richten op jonge mensen ( tot 18 jaar ) die we voor € 7,50 een kaart aanbieden.`s Middags tijdens de generale repetitie willen we kinderen van de basisschoolleeftijd  verwelkomen, om hen ook iets te laten ervaren welke hobby’s hun opa of oma  hebben.

Met een maandelijkse nieuwsbrief per mail willen we de koorleden richten op meer gebruik van de website ( wat hier en daar nog te wensen overlaat).

Voor de toekomst overwegen we een loskoppeling tussen een  Requiem en Dodenherdenking. Dit omdat Dodenherdenking altijd in de meivakantie valt en koorleden  dan ook op vakantie willen gaan. De vakanties willen we dus liever vrijhouden.