27 maart

de koorboeken van de mis van Vierne zijn uitgedeeld.

20 maart 2019
– Via de website en de Drukkerij kunnen nu kaarten gekocht worden.
– Het bestuur is aangenaam verrast door de verschillende advertenties die leden hebben opgehaald. Ze kunnen aangeleverd worden bij Bram.
– Er is een gesprek geweest met de Gemeente Middelburg over de Dodenherdenking 4 mei a.s. Ons als koor is gevraagd om mee te zingen met de liederen o.a. het Wilhelmus . Omdat ze ons ook willen vermelden op de site en in het programmaboekje vragen we zoveel mogelijk mensen mee te doen . Met handopsteking blijkt dat heel veel koorleden dit zullen doen. Men heeft ons ook verzocht om een alternatief te bedenken voor het lied ‘ blijf mij nabij’. Het voorstel is “ Als alles duister is” .
Er komt nog een overzicht van de tijdsvolgorde van het Vesper, de Dodenherdenking en de start van ons Concert.

6 maart 2019
Het bestuur verzoekt alle koorleden om persoonlijk een advertentie te werven voor het programmaboekje. Dit om de PR en onze naamsbekendheid te vergroten, en het vergroot de financiële mogelijkheden.

13 februari 2019

Bij het smoelenboek op onze website ontbreken een paar foto’s. We willen dit graag actualiseren. Binnenkort komt er iemand om foto’s te maken. Ook als iemand graag een andere foto op de website wil, kan hij zich melden bij Ria Lengton.

Volgende week zal de ALV gehouden worden van 19.30 tot 21.00 uur. De vergaderstukken zijn inmiddels verspreid door de secretaris Piet Ploeg.

16 januari 2019

Christine Gast heeft om gezondheidsredenen haar lidmaatschap opgezegd.

Binnenkort is een bestuursfunctie vacant bij de Stichting Imansefonds. Bert te Winkel vraagt geïnteresseerden om zich bij hem te melden.

12 december 2018

Zowel de repetitie van woensdag 19 december als de repetitie van 9 januari 2019 duurt tot 21.00 uur.

Komende woensdag drinken we na de repetitie een glas voor Kerstmis en na de eerste repetitie van het nieuwe jaar, heffen we het glas op 2019.

en.. ….het corveerooster voor 2019 staat op de website!

14 november 2018

Zaterdag worden we verwacht om kwart over een, de start van het inzingen zal zijn om half twee.

Er zijn nu bijna 220 kaarten verkocht. We hebben er dus nog heel wat te gaan.

Jan bedankt Maarten Steenbeek die als gastzanger met dit concert meezingt.

Bert van Klaveren zal na dit concert stoppen met het lidmaatschap van ons koor. We bedanken hem voor zijn inzet al die jaren. Hij heeft intensief meegewerkt aan de organisatie van een aantal projecten. Hij is een van de schrijvers van de statuten en het huishoudelijk reglement dat nu in de maak is.

31 oktober 2018

Inmiddels hebben 69 koorleden te kennen gegeven mee te gaan met de koorreis. De Reiscommissie bestaat uit Ria Lengton (namens het bestuur), Nel van der Veen, Maike van der Velde, Annie Goedhart en Theo Klanke.

Teun de Waal zal wegens gezondheidsproblemen niet meezingen bij ons concert op 17 november a.s.

Kaartverkoop najaarsconcert: het aantal verkochte kaarten is 140.

24 oktober 2018

Jan meldt dat 67 koorleden zich aangemeld hebben voor de koorreis. Er zal een werkgroep gemaakt worden die zich bezighoudt met de verdere invulling van het programma. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Jan.

Er zijn 75 kaarten verkocht voor het najaarsconcert. Het begin is er, maar er zullen nog veel kaarten verkocht moeten worden.

De verwarming in de concertzaal is afgestemd op 19 graden; de verwarmingsinstallatie draait van half zes tot half zeven. Bij deze het verzoek om niet aan de knoppen te draaien. Opmerkingen over de temperatuur van de zaal graag naar Riet.

10 oktober 2018

Uiterlijk 17 oktober a.s. moeten de formulieren voor de koorreis ingeleverd worden bij Klaas.

Met het oog op de bestuurswisseling bij de ALV volgend voorjaar is Els Rijken bereid gevonden om kandidaat bestuurslid te zijn.