Woensdag 4 september.
Werkgroep speciaal voor op de dag van ons concert.
Hiervoor kunnen zich mensen opgeven die op de dag van ons concert een handje willen helpen met bijv. podium opbouwen en afbreken , koffie zetten voor orkest, solisten en koorleden, de wacht houden bij de voordeur en wat er verder nog meer te doen is.
Er ligt een intekenlijst op het podium.
Woensdag 18 september.
De Rabobank voert weer zijn grote clubactie. Dit jaar onder de naam : Rabo Club Support.
Koorleden die lid zijn van de Rabobank krijgen daar ook per brief bericht van. Zij kunnen in totaal 5 stemmen weggeven aan hun favoriete clubs. Twee per club en we hopen dat er vele stemmen naar de KOV Middelburg gaan.
Bij ons komende concert- de Messiah van Hándel op 21 december 2019- willen we speciaal kinderen en kleinkinderen uitnodigen en wel `s middags tijdens de generale repetitie. Dit om hen iets te laten ervaren van een echt concert!
Laten we allemaal ons best doen om in onze eigen omgeving advertenties te werven voor het concertboekje. De prijzen zijn: 30, 50, 75, 100 euro voor resp. 1/3, 1/2, 2/3 en een hele bladzijde van een boekje op A-5 formaat.
Je kunt het logo en de advertentie doorsturen naar elsrijlo@zeelandnet.nl