KOV Middelburg

scrolldownarrow2

Contactgegevens bestuur.

De Koninklijke Oratorium Vereniging Middelburg werd in 1834 opgericht door Johannes Cleuver, met het doel:

“Door vereniging van enige liefhebbers der zang- en toonkunst, geholpen door de bekwame meesters hier
ter studie, een vast muziekgezelschap op te rigten, hetwelk maandelijks hier zoude vergaderen om tot onderlinge oefening en uitspanning eenig vocaal en instrumentaal muziek uit te voeren.”

Met veel enthousiasme zetten wij de tradities voort. Tweejaarlijks, op Goede Vrijdag, brengen wij de Johannes Passion ten gehore. Jaarlijks voeren wij in november een concert op.
De laatste vijf jaar zijn de volgende werken uitgevoerd: Het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach, de Messiah van Händel, van Rossini de Petite Messe Solennelle, Mendelssohn de eerste Walpurgisnacht en de Paulus.

De KOV bestaat uit ruim 56 actieve leden die de passie voor het zingen van omvangrijke vocale werken met elkaar delen. Bij de uitvoeringen zingen solisten en regelmatig ook projectzangers met ons koor mee.

Wil je met ons meezingen?

Dan bent je van harte welkom!
Ik zing graag mee!

Als bestuur van de Koninklijke Oratorium Vereniging zetten wij ons in om, samen met de dirigent, concerten te organiseren, contributies en donaties te innen en subsidiënten en sponsors te werven. Wij streven ernaar om het welzijn van onze leden zo goed mogelijk te behartigen en aan wensen tegemoet te komen.

Het bestuur van de KOV bestaat uit:

voorzitter

Klaas de Nooijer

06-14577081

schonoo@zeelandnet.nl

Taken: externe contacten / PR zaken

vice-voorzitter

VACANT

Taken: 2e voorzitter, algemeen adjunct

secretaris

Piet Ploeg

Taken: ledenlijsten / repetitieroosters

penningmeester
bibliothecaris

Klaas de Nooijer

06-14577081

schonoo@zeelandnet.nl

Taken: muziek koorleden / dagprogramma’s concerten / 1e notulist

bestuurslid

VACANT


Taken: contact solisten en orkest / presentielijsten

dirigent

Pim Overduin

redactie en website / PR
Els Rijken

0118-636488

elsrijlo@zeelandnet.nl

Taken: PR / website / corveelijsten / programmaboekje concert

Koninklijke Oratorium Vereniging Middelburg

Ontwerp & Realisatie: Ronde Twee Concepts & Marketing Hosting & Beheer: Bepos Support © 2017-2021