KOV Middelburg

scrolldownarrow2

Contactgegevens bestuur.

De Koninklijke Oratorium Vereniging Middelburg werd in 1834 opgericht door Johannes Cleuver, met het doel:

“Door vereniging van enige liefhebbers der zang- en toonkunst, geholpen door de bekwame meesters hier
ter studie, een vast muziekgezelschap op te rigten, hetwelk maandelijks hier zoude vergaderen om tot onderlinge oefening en uitspanning eenig vocaal en instrumentaal muziek uit te voeren.”

Met veel enthousiasme zetten wij de tradities voort. Tweejaarlijks, op Goede Vrijdag, brengen wij de Johannes Passion ten gehore. Jaarlijks voeren wij in november een concert op.
De laatste vijf jaar zijn de volgende werken uitgevoerd: Het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach, de Messiah van Händel, van Rossini de Petite Messe Solennelle, Mendelssohn de eerste Walpurgisnacht en de Paulus.

De KOV bestaat uit ruim 56 actieve leden die de passie voor het zingen van omvangrijke vocale werken met elkaar delen. Bij de uitvoeringen zingen solisten en regelmatig ook projectzangers met ons koor mee.

Wil je met ons meezingen?

Dan bent je van harte welkom!
Ik zing graag mee!

Als bestuur van de Koninklijke Oratorium Vereniging zetten wij ons in om, samen met de dirigent, concerten te organiseren, contributies en donaties te innen en subsidiënten en sponsors te werven. Wij streven ernaar om het welzijn van onze leden zo goed mogelijk te behartigen en aan wensen tegemoet te komen.

Het bestuur van de KOV bestaat uit:

voorzitter

Tiny Polderman

tinypolderman@zeelandnet.nl

Taken: externe contacten

secretaris

Theo Klanke

secretaris@oratoriummiddelburg.nl

Taken: secretariele werkzaamheden

penningmeester
bibliothecaris

Marianne de Bruijne

pmj@zeelandnet.nl

Taken: muziek koorleden / 1e notulist

redactie en website / PR

Els Rijken

0642730255

elsrijlo@zeelandnet.nl

Taken: PR / website / corveelijsten / programmaboekje concert / contact solisten/orkest 

Dirigent Pim Overduin
Pim Overduin (1970) groeide op in een gezin waar muziek belangrijk was. Zijn moeder speelde piano. Het hele gezin ging een paar keer per maand naar een concert. Hij studeerde koor- en orkestdirectie aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Hij dirigeert professionele en amateurorkesten en -koren en vierde vorig jaar zijn 25-jarig jubileum als dirigent. Naast Vocaal Ensemble Cantare dirigeert hij ook de Vlissingse Oratorium Vereniging, de koninklijke oratoriumvereniging uit Middelburg en strijkers- ensemble Con Legno van de Zeeuwse Muziekschool. Daarnaast werkt hij veelvuldig samen met diverse ensembles en solisten.

Pim coacht dirigenten en geeft les. Hij werkt met professionals en amateurs en vindt dat men ten onrechte geneigd is neer te kijken op amateurkunst, terwijl het meestal zeer gedreven zangers en musici zijn met een grote beleving van wat zij doen.