Woensdag 29 augustus is het weer zover! De repetities van de KOV gaan weer beginnen!

Ik hoop dat jullie een goede en ontspannende vakantieperiode achter de rug hebben. En dat jullie voldoende opgeladen zijn om de repetities voor ons najaarsconcert te hervatten.

Zoals jullie weten staat dat concert gepland op zaterdag 17 november. Vanaf 29 augustus t/m 14 november zijn dat 12 repetitieavonden! Al deze avonden hebben wij hard nodig om alles goed in te studeren! Daarom een oproep aan alle koorleden om zo weinig mogelijk repetitieavonden te verzuimen!

Bekijk even het corveerooster voor de repetitieavonden, zodat je weet wanneer het jouw beurt is.

Hartelijke groet en tot woensdag a.s, namens het gehele KOV Bestuur, Piet Ploeg, KOV secretaris.