Gloria

Gloria – RV 589

Antonio Vivaldi werd geboren in Venetië. Zijn vader was kapper en vooraanstaand violist bij de Cappella di San Marco, waar hij ook Antonio aanmeldde. Op 25-jarige leeftijd werd Vivaldi priester en als zodanig later ook vioolpedagoog bij het Ospedale della Pietà, een meisjesweeshuis. Daar schreef hij de meeste van zijn concerten, cantates en ook gewijde muziek. Hij componeerde drie Gloria’s waarvan het in 1715 geschreven en vanavond uit te voeren Gloria in D-groot het bekendste is. Een prachtig ingetogen én opgewekte jubelzang.