pauzeberichten

Het is de bedoeling dat we allemaal ons boek van de Messiah meenemen naar de repetitie van 5 februari  in de Concertzaal.

bestuursberichten

Evaluatie Messiah. Veel complimenten voor de uitvoering. Alle stemgroepen voldeden prima. Ook de ontmoeting met de kinderen was een succes. Arno ging op een leuke manier met ze om. Het optreden van de violist/concertmeester was een dissonant. Hierover is contact...

bestuursberichten

Bespreking van de ingeleverde Praatpapieren. We zijn blij met zoveel reacties van koorleden. Het laat een grote betrokkenheid zien. 1. Kunnen wij op dezelfde voet doorgaan met ons koor of zijn wij een vereniging in verandering? – Het grootste deel van de...

BERICHT VAN HET BESTUUR MEI 2019

verslag bestuursvergadering op 6 mei 2019. De laatste keer vóór de zomervakantie houden we nog een zomerborrel.Dit in de plaats van een nazit bij ons laatste concert. Die was moeilijker te organiseren. Er zijn inmiddels 5 projectleden die met ons mee willen zingen op...