pauzeberichten

Op woensdag 12 februari komt er tijdens onze repetitie een student langs die een promofilmpje van ons koor gaat maken. Daarvoor moeten wij in casuel zwart gekleed zijn en ons boek- het Halleluja uit de Messiah van Handel- in zwarte kaft of map. Op zaterdag 6 juni...

pauzebericht van de voorzitter

Er zijn nu 100 kaarten verkocht voor de Messiah. Er zijn heel veel antwoordformulieren ingevuld. Daar gaan we als bestuur op 25 november mee aan de slag en wellicht zult u daar nog meer van horen. Op 4 december willen we een Sinterklaasborrel houden i.p.v.een...

pauzeberichten wo. 16 okt.

Allereerst, namens het bestuur, excuses voor de woordkeuze “afhakers” in de brief over de koorreis. Koorleden hebben legitieme redenen om niet deel te nemen aan de koorreis en zijn niet “afgehaakt”. Ook is het niet de bedoeling om koorleden uit...

pauzebericht van de voorzitter wo.2 okt.

in de St. Jacobskerk in Vlissingen wordt op 15 februari 2020 weer een Scratch-Messiah gehouden. Ieder die daaraan mee wil doen kan zich opgeven via http://www.scratchmessiahzeeland.nl denk nog aan de Rabo Club Support. Die duurt tot 8 oktober 2019. zijn er nog mensen...

pauzeberichten

Woensdag 4 september. Werkgroep speciaal voor op de dag van ons concert. Hiervoor kunnen zich mensen opgeven die op de dag van ons concert een handje willen helpen met bijv. podium opbouwen en afbreken , koffie zetten voor orkest, solisten en koorleden, de wacht...

9 mei 2019. Ons volgende concert – de Messiah van Hándel – zal op 21 december plaatsvinden IN DE CONCERTZAAL. Hiervoor willen we ons vooral ook richten op jonge mensen ( tot 18 jaar ) die we voor € 7,50 een kaart aanbieden.`s Middags tijdens de generale...