bestuursberichten

Naar aanleiding van o.a. de praatpapieren willen we na de Johannes Passion een aparte vergadering houden om het beleid van het koor op schrift te stellen. Ook willen we een nieuwsbrief uitbrengen die via LaPosta naar alle leden van het koor verzonden wordt onder de...

bestuursberichten

Er zijn twee nieuwe bestuursleden gevonden : Nel van der Veen en Jan Douw. Op de ledenvergadering van 19 februari a.s. treden zij in en gaan er ook twee bestuursleden uit nl. Irene Vijfvinkel en Piet Ploeg. Voor de ALV kunnen vragen schriftelijk doorgegeven worden Na...

bestuursberichten

Bespreking van de ingeleverde Praatpapieren. We zijn blij met zoveel reacties van koorleden. Het laat een grote betrokkenheid zien. 1. Kunnen wij op dezelfde voet doorgaan met ons koor of zijn wij een vereniging in verandering? – Het grootste deel van de...

bestuursberichten

Er zijn nieuwe bestuursleden nodig als Irene en Piet aftreden na de jaarvergadering in 2020. Opvolgers gezocht! Wie stelt zich beschikbaar? Het is in principe voor 4 jaar bij leven en welzijn.