bestuursberichten

Er zijn nieuwe bestuursleden nodig als Irene en Piet aftreden na de jaarvergadering in 2020. Opvolgers gezocht! Wie stelt zich beschikbaar? Het is in principe voor 4 jaar bij leven en welzijn.

BERICHT VAN HET BESTUUR APRIL 2019

In deze vergadering is vooruit gekeken naar het concert op 4 mei, het Requiem van Fauré. Alle actiepunten zijn besproken en de taken die elk bestuurslid hierin  heeft. Denk hierbij aan b.v. de PR rondom het concert zoals de poster, het programmaboekje, de...

BERICHT VAN HET BESTUUR MAART 2019

Tijdens de bestuursvergadering van 4 maart 2018 zijn de taken van de bestuursleden herverdeeld. Ook de taakverdeling t.b.v. de werkgroepen is besproken, en soms zijn andere bestuursleden verantwoordelijk geworden. Voor beide overzichten kunt u de website raadplegen....

BERICHT VAN HET BESTUUR FEBR. 2019

Samenvatting bestuursvergadering 28 januari 2019 Christina Gast heeft haar lidmaatschap opgezegd om gezondheidsredenen.Zij heeft zich per direct ook aangemeld als donateur en wij danken haar voor dit symathieke gebaar en leven met haar mee. Joke Smallegange heeft een...

Bericht van het bestuur – oktober 2018

In deze vergadering hebben we teruggekeken én onze blik vooruit gericht. Marianne de Bruijne woonde een deel van de vergadering bij: we hebben de kaartverkoop geëvalueerd en de toekomst besproken. Marianne zal na volgend concert stoppen met de kaartverkoop van de...