BERICHT VAN HET BESTUUR FEBR. 2019

Samenvatting bestuursvergadering 28 januari 2019 Christina Gast heeft haar lidmaatschap opgezegd om gezondheidsredenen.Zij heeft zich per direct ook aangemeld als donateur en wij danken haar voor dit symathieke gebaar en leven met haar mee. Joke Smallegange heeft een...

Bericht van het bestuur – oktober 2018

In deze vergadering hebben we teruggekeken én onze blik vooruit gericht. Marianne de Bruijne woonde een deel van de vergadering bij: we hebben de kaartverkoop geëvalueerd en de toekomst besproken. Marianne zal na volgend concert stoppen met de kaartverkoop van de...

Start repetities najaarsconcert KOV

Woensdag 29 augustus is het weer zover! De repetities van de KOV gaan weer beginnen! Ik hoop dat jullie een goede en ontspannende vakantieperiode achter de rug hebben. En dat jullie voldoende opgeladen zijn om de repetities voor ons najaarsconcert te hervatten. Zoals...

Bericht van het bestuur – juli 2018

Vanuit de bestuurskamer wensen we een ieder een fijne zomer toe. In de bestuursvergadering is onder andere gesproken over de aanwezigheid van de koorleden op de kooravonden en hebben we de afspraken nog eens op een rij gezet. Hieruit volgt dat we leden die een magere...

Bericht van het bestuur – mei 2018

In de bestuursvergadering van mei 2018 zijn er voornamelijk huishoudelijke zaken besproken. Welke taak wordt door wie opgepakt? Vergeten we niets? Hoe staat het met de voorbereidingen voor het najaarsconcert? De voorbereiding voor Middelburg VÓLkoren loopt...

Bericht van het bestuur – maart 2018

Na een welkom voor Irene en Ria, onze nieuwe bestuursleden, hebben we ons gebogen over de taakverdeling binnen het bestuur. Binnenkort zal deze op de website verschijnen. In grote lijnen is de verdeling gelijk gebleven. Ria zal de meeste taken van Lidy op zich nemen...