bestuursberichten

Bespreking van de ingeleverde Praatpapieren. We zijn blij met zoveel reacties van koorleden. Het laat een grote betrokkenheid zien. 1. Kunnen wij op dezelfde voet doorgaan met ons koor of zijn wij een vereniging in verandering? – Het grootste deel van de...

bestuursberichten

Er zijn nieuwe bestuursleden nodig als Irene en Piet aftreden na de jaarvergadering in 2020. Opvolgers gezocht! Wie stelt zich beschikbaar? Het is in principe voor 4 jaar bij leven en welzijn.

BERICHT VAN HET BESTUUR APRIL 2019

In deze vergadering is vooruit gekeken naar het concert op 4 mei, het Requiem van Fauré. Alle actiepunten zijn besproken en de taken die elk bestuurslid hierin  heeft. Denk hierbij aan b.v. de PR rondom het concert zoals de poster, het programmaboekje, de...

BERICHT VAN HET BESTUUR MAART 2019

Tijdens de bestuursvergadering van 4 maart 2018 zijn de taken van de bestuursleden herverdeeld. Ook de taakverdeling t.b.v. de werkgroepen is besproken, en soms zijn andere bestuursleden verantwoordelijk geworden. Voor beide overzichten kunt u de website raadplegen....