3 april  2019
Regels voor communiceren:
Als koorleden onderling problemen hebben: probeer het eerst zelf op te lossen. Het is geven en nemen. Lukt dit niet dan geldt het volgende :
– stuur géén brief naar het bestuur
– neem géén contact met Arno op
De te bewandelen weg is met ingang van heden: benader direct één van de bestuursleden, dan kunnen we zaken direct oplossen of op z’n minst in overleg met elkaar werken aan een oplossing. Dus : korte lijnen, héél vernieuwend!

6 maart 2019
Het bestuur verzoekt alle koorleden om persoonlijk een advertentie te werven voor het programmaboekje. Dit om de PR en onze naamsbekendheid te vergroten, en het vergroot de financiële mogelijkheden.

20 maart 2019
– Via de website en de Drukkerij kunnen nu kaarten gekocht worden.
– Het bestuur is aangenaam verrast door de verschillende advertenties die leden hebben opgehaald. Ze kunnen aangeleverd worden bij Bram.
– Er is een gesprek geweest met de Gemeente Middelburg over de Dodenherdenking 4 mei a.s. Ons als koor is gevraagd om mee te zingen met de liederen o.a. het Wilhelmus . Omdat ze ons ook willen vermelden op de site en in het programmaboekje vragen we zoveel mogelijk mensen mee te doen . Met handopsteking blijkt dat heel veel koorleden dit zullen doen. Men heeft ons ook verzocht om een alternatief te bedenken voor het lied ‘ blijf mij nabij’. Het voorstel is “ Als alles duister is” .
Er komt nog een overzicht van de tijdsvolgorde van het Vesper, de Dodenherdenking en de start van ons Concert.