• De door de leden aan het bestuur gezonden mails zullen behandeld worden bij de eerstvolgende bestuursvergadering. Daarna zal er een antwoord verzonden worden.
  • Bij de muziekcommissie is een aantal vacatures. Omdat het programma tot februari 2023 al is vastgesteld, zal er bij de ALV van februari 2022 een oproep worden gedaan voor een aantal nieuwe leden voor de commissie.
  • Is er een lid, of leden, met groene vingers die de verzorging van de bloemen voor het concert van 20 november 2021 op zich willen nemen? Het gaat om de zaalversiering en de boeketten voor de solisten en de dirigent.
  • Nogmaals ligt de corveelijst t.b.v. het verzorgen van de koffie en de stoelen ter intekening.
  • De eerstvolgende repetitie 25 augustus.
  • Vanavond is er ter afsluiting van het seizoen een hapje en een drankje.