• De pauzemededelingen zijn in het vervolg te vinden onder het kopje : Bestuursberichten.
  • Piet stopt volgend jaar met zijn functie als secretaris. Het bestuur is op zoek naar een opvolger. .Kandidaten kunnen contact opnemen met Klaas. Er komt een beschrijving van de werkzaamheden van een secretaris.
  • Een wijziging in de repetities en/of het programma gaat, naast de mededelingen in de pauze, ook altijd in een aparte mail naar de leden.
  • Is er iemand bereid de bloemverzorging op zich te nemen voor 20 november?
  • Vooralsnog blijven we in de zaal repeteren. We wachten de eventuele maatregelen rondom Corona af.
  • Zowel de presentielijst als de corveelijst liggen weer klaar..