In de bestuursvergadering van mei 2018 zijn er voornamelijk huishoudelijke zaken besproken. Welke taak wordt door wie opgepakt? Vergeten we niets? Hoe staat het met de voorbereidingen voor het najaarsconcert? De voorbereiding voor Middelburg VÓLkoren loopt voorspoedig, nu gaan we oefenen. Hoe staat het met de bezetting van de partijen, moeten we nog op zoek naar projectleden? Voor een bestuur van een koor als het onze de gebruikelijke agenda.

RtW