verslag bestuursvergadering op 6 mei 2019.

De laatste keer vóór de zomervakantie houden we nog een zomerborrel.Dit in de plaats van een nazit bij ons laatste concert. Die was moeilijker te organiseren.

Er zijn inmiddels 5 projectleden die met ons mee willen zingen op 21 december. Vooral aan mannen hebben we gebrek. Er is ook met de UCR contact gelegd om studenten mee te laten zingen. Dit zal voor de Messiah  niet meer lukken maar evt. wel voor de Joh. Passion.

Vanuit het bestuur neemt Els de PR taken op zich en is Ria eindverantwoordelijke voor de poster en het programmaboekje.

4 weken vóór de concertdatum worden er in de hal van de Concertzaal kaarten verkocht aan koorleden.

Onze koorreis is van 1-3 november en gaat naar Trier en Echternach.