we houden in mei en juni 4 open avonden om mensen met ons koor kennis te laten maken. Er heeft in de Bode een artikel en foto gestaan en het is in de Agenda opgenomen.Zelfs Omroep Zeeland Radio besteedde er aandacht aan! Resultaat is dat er verschillende mensen zijn komen luisteren en er hebben zich tot nu toe 4 nieuwe leden aangemeld.

Die nieuwe leden zullen een buddy krijgen om hen wegwijs te maken op het koor. Voor de alten is dat : Tiny Polderman, voor de sopranen : Marianne de Bruijne en voor de bassen en tenoren is dat : Ronald Lutz.

Ook in juni zal er een evaluatie plaatsvinden met onze nieuwe dirigent ( dat is contractueel vastgelegd).

Lief- en leedpot wordt verzorgd door Maike van der Velden en Nel van der Veen.Zij zijn bij Inge van Welzen op bezoek geweest. Zij wil mettertijd weer naar het koor komen. Ook Martie Haasbroek is bezocht met een bloemetje en ook zij wil mettertijd terugkeren naar het koor.

Het koffie -en theezetten wordt gedaan door Marian Jansen en Lidy Groen.

Er zal ook een decoratiecommissie gevormd worden door Joke Smallegange om bijv. de bloemen te verzorgen op onze concerten

Coby Cacace  en Jacqueline Schutte hebben afscheid genomen van het koor..