Naar aanleiding van o.a. de praatpapieren willen we na de Johannes Passion een aparte vergadering houden om het beleid van het koor op schrift te stellen.

Ook willen we een nieuwsbrief uitbrengen die via LaPosta naar alle leden van het koor verzonden wordt onder de naam Notekraker. Hierin worden allerlei wetenswaardigheden betreffende het koor gedeeld. Ook foto’s en evenementen. Aly Breemhaar, Joke Smallegange en Els Rijken gaan zich daarmee bezighouden en als u zelf iets heeft door te geven, kunt u bij hen terecht.

Hieronder vindt u de taken die we in het bestuur verdeeld hebben :

Ria Lengton – voorzitter, pr, externe contacten

Ditty Kempe – secretaris, repetitierooster

Leny Goudappel – penningmeester

Els Rijken – pr, website, corveelijsten

Nel van der Veen – contacten musici/solisten, leden – en presentielijsten

Klaas de Nooijer – notulist, dagprogramma concert, bibliothecaris

Jan Douw – 2e voorzitter, algemeen adjunct