Er zijn twee nieuwe bestuursleden gevonden : Nel van der Veen en Jan Douw. Op de ledenvergadering van 19 februari a.s. treden zij in en gaan er ook twee bestuursleden uit nl. Irene Vijfvinkel en Piet Ploeg.

Voor de ALV kunnen vragen schriftelijk doorgegeven worden

Na de  ALV houden we ook nog een vergadering over de statuten en het huishoudelijk reglement. De leden moeten daar hun goedkeuring over geven. De desbetreffende stukken zijn afgelopen woensdag aan de leden meegegeven.

In het voorjaar van 2021 zingen wij een cantate van Willem Stoppelenburg. Hiervoor wordt subsidie aangevraagd. Er wordt nog gezocht naar een passend stuk voor na de pauze.