Evaluatie Messiah.
Veel complimenten voor de uitvoering. Alle stemgroepen voldeden prima. Ook de ontmoeting met de kinderen was een succes. Arno ging op een leuke manier met ze om.
Het optreden van de violist/concertmeester was een dissonant. Hierover is contact geweest met Jan Vermaning van het orkest. Deze heeft verklaard hem niet meer bij ons te laten optreden.

Het streven is om alle leden de Generale Repetitie te laten volgen. Wellicht partners e.d. vragen om opruimwerkzaamheden, bewaking, begeleiden bezoekers, etc. te verrichten.
Aan Arno is gevraagd om schoolkinderen (Marit) – bijvoorbeeld- een koraal uit de JP te laten instuderen en zingen tijdens de Generale Repetitie op 11 april.
T.a.v. de entree van de bezoekers is besloten om voortaan met 2 scanners te werken.

Overleg met VOV, Goes en Kapelle volgt om de agenda voor de komende jaren in overleg vast te stellen. VOV neemt initiatief.
Het najaarsconcert 2022 wordt het Requiem 1953 in januari 2023.

In plaats van een nieuwsbrief willen we op de website een blog plaatsen.