Bespreking van de ingeleverde Praatpapieren.

We zijn blij met zoveel reacties van koorleden. Het laat een grote betrokkenheid zien.

1. Kunnen wij op dezelfde voet doorgaan met ons koor of zijn wij een vereniging in verandering?

– Het grootste deel van de koorleden wil wel veranderingen, maar heeft over het algemeen nog geen suggesties gedaan.
– We spreken af om beleid te maken over de vraag of we 2 of meerdere concerten per jaar willen gaan uitvoeren.
– In februari 2023 is het 70 jaar geleden dat de Watersnoodramp plaats vond. We willen dan het Requiem 1953 van Douwe Eisenga uitvoeren. Dat betekent dat we het najaars concert van 2022 verplaatsen naar februari 2023. We zullen nagaan wat dit betekent t.a.v. de subsidievoorwaarden.

2. Is het repertoire toe aan verandering?

– We zijn een oratoriumkoor en dat willen we blijven, maar daarnaast wil ca. de helft van de koorleden wel verandering/aanvulling van het repertoire, de andere helft wil geen verandering.
– Suggesties zijn moderne componisten zoals Glass en Jenkins etc.. en mogelijk Engelse muziek tijdens een kerstavond.
– We willen de muziekcommissie vragen om bij leden te informeren naar suggesties voor moderne klassieke muziek.
– Een ander idee is om een modern stuk uit te voeren voor de pauze tijdens een concert en daarna een bekend stuk wat mensen aantrekt.
– Voor het Volkoren concert (als we ingeloot worden) stellen we voor om dit laagdrempelig te houden en naast ons ‘gewone’ repertoire b.v. het Slavenkoor etc.. te zingen. Het is niet de bedoeling dat we in 3 weken snel nog iets instuderen.
– Een andere suggestie is om tijdens de repetitie elke avond af te sluiten met een bekend stuk zodat we lekker kunnen zingen en niet alleen ‘ploeteren’.
– De Erasmus cantate die Stoppelenburg voor ons gaat componeren is al een modern stuk.

3. Is er genoeg aandacht voor kwaliteit en prestaties?

– Om onze kwaliteit te verbeteren wordt stemvorming voorgesteld. We nemen direct actie om dit in te gaan zetten.
– Ook zijn er voorstellen voor piano begeleiding tijdens de laatste twee repetities vóór een concert, zodat Arno zich kan concentreren op het dirigeren. We gaan onderzoeken of dit mogelijk is.
– De alten en sopranen oefenen thuis met elkaar, bassen oefenen ook met elkaar, maar de tenoren niet. Dit wordt wel wenselijk geacht.

Is de inzet voldoende?

– Over het algemeen wel, maar bij sommigen heersen er gevoelens dat anderen thuis niets doen!
– We denken na over extra coaching mogelijkheden
– Als bestuur willen we het van tijd tot tijd wisselen van zitplaatsen tot beleid maken en denken op die manier ook de concentratie te bevorderen.

Hoe is de sfeer?

– Over het algemeen goed maar een zekere groepsvorming is niet altijd te voorkomen. We zijn al gestart met regelmatig een party / borrel te houden. Het verhoogt de sfeer. We willen dat koppelen aan b.v. feestdagen of vakanties e.d. Niet wekelijks of maandelijks dus.
– We zouden gezamenlijke muziekevenementen kunnen bezoeken
– De ergernis over het geklets tijdens repetities kan snel opgelost worden door ZELFREFLECTIE.

4. Hoe vinden we nieuwe leden i.v.m. de vergrijzing?

– Dit wordt als erg moeilijk ervaren, al zijn er wel diverse suggesties zoals het samenwerken met andere koren of andere culturele activiteiten.
– Tijdens het volgende concert Messiah, proberen we via kinderen de ouders erbij te betrekken.
– Kleinere concerten verspreid over het jaar wordt eveneens geopperd
– Bijzondere koorprojecten zoals Requiem 1953
– Een idee is om per koorlid iemand mee te nemen naar een speciale kooravond en dan ‘lekker’ te zingen zodat mensen ervaren hoe fijn het is om te zingen.

5. Stralen wij het beeld uit naar buiten dat mensen het gevoel geeft :
daar wil ik bij zijn?

– Nee is het antwoord van bijna allen!! Wat gaan we daaraan doen?
– Een voorstel is om te filmen en dat later terug te kijken. Hoe is onze houding tijdens het zingen, krom staan, in de boeken kijken, uitgezakt staan? De houding is van groot belang en ook of je plezier uitstraalt terwijl je zingt.
– We willen als beleid dat jongeren op de voorste rij staan tijdens een concert.
– Andere suggesties: een concert in samenwerking met hip hop of een lichtshow
– Nieuwe mensen meer wegwijs maken in de partituur en de gang van zaken
– Voor leden die moeten zitten uitzoeken of we een sta stoel kunnen aanschaffen?