In deze vergadering hebben we teruggekeken én onze blik vooruit gericht.

Marianne de Bruijne woonde een deel van de vergadering bij: we hebben de kaartverkoop geëvalueerd en de toekomst besproken. Marianne zal na volgend concert stoppen met de kaartverkoop van de concerten, haar taak zal opgevuld moeten worden. Jan zal in de volgende repetitie vragen of geïnteresseerden contact opnemen.

Ook de invulling van de vacatures voor het bestuur na vertrek van Jan en Riet verdienen onze aandacht.

Deze vergadering hebben we ook het voorstel van Bert van Klaveren m.b.t. het moderniseren van de statuten en huishoudelijk reglement besproken. Er zijn een aantal aanpassingen geweest n.a.v. de opmerkingen die de koorleden dit voorjaar via de mail hebben gegeven. Na nog kleine wijzigingen volgt binnenkort het officiële traject waarbij onder andere de notaris voorbij komt.

Binnenkort zal iedereen het aanmeldingsformulier voor de koorreis volgend najaar ontvangen, hierbij zal een korte toelichting zijn. Bij deze het verzoek om het formulier binnen twee weken weer in te leveren.