Tijdens de bestuursvergadering van 4 maart 2018 zijn de taken van de bestuursleden herverdeeld. Ook de taakverdeling t.b.v. de werkgroepen is besproken, en soms zijn andere bestuursleden verantwoordelijk geworden. Voor beide overzichten kunt u de website raadplegen.

Het dagprogramma van het concert op 4 mei a.s. is doorgenomen evenals de gewijzigde kaartverkoop. Vanaf dit jaar zal de Drukkerij de kaartverkoop verwerken en gaan we over op de digitale verkoop. Het blijft wel mogelijk om kaarten bij de Drukkerij te kopen. Bij de ingang van, in dit geval, de Nieuwe Kerk zal de kaart gescand worden.

Verder zijn o.a. de jaarprogramma’s tot 2021 besproken, de koorreis in november en zijn er veel concrete afspraken gemaakt, zoals b.v. bijhouden ledenbestand, wie vraagt de repetitor, wie draagt zorg voor het tekstblok voor het Magazine Zeeuws Klassiek, etc….