In de maanden van de koorrepetities zal er minstens maandelijks een bericht op de website geplaatst worden met nieuws vanuit het bestuur. Dit stuk tekst is de eerste keer op de nieuwe website.

Op de website is ook plaats voor berichten van koorleden. Lidy (Groen) kan jullie hierover informatie geven. Er is een blog in de maak.In aansluiting op de ALV hebben we in de bestuursvergadering gesproken over het actualiseren van de lopende begroting en over het weergeven van deze financiële informatie bij de komende ALV. Leny zal dit verder uitwerken.

Regelmatig ontvangen we van het KBZON een nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief is binnenkort ook te lezen op de website van ons koor.
Will Berg, Bert van Klaveren en Ineke Los hebben zich in aansluiting op de ALV van 2015 gebogen over het moderniseren van de huidige statuten. Er ligt nu een voorstel waarmee het bestuur verder aan de slag kan. Eerste stap is gezet, over het vervolg houden we jullie op de hoogte. Statuten kunnen niet zomaar aangepast worden. Voordat dit gebeurt zal het koor geraadpleegd moeten worden. Over de manier waarop zullen we jullie te zijner tijd informeren.
Als laatste wil ik al die stoere mannen en vrouwen bedanken die steeds aan het eind van de repetitie stapels stoelen naar boven sjouwen. Het is de bedoeling dat iedereen zijn eigen stoel wegbrengt; geneer je dus niet dat je met “slechts” 1 stoel naar boven loopt.

RtW
15-3-2017