Vanuit de bestuurskamer wensen we een ieder een fijne zomer toe.

In de bestuursvergadering is onder andere gesproken over de aanwezigheid van de koorleden op de kooravonden en hebben we de afspraken nog eens op een rij gezet. Hieruit volgt dat we leden die een magere presentie laten zien na de zomer actief zullen benaderen. Het is belangrijk voor een ieder om aanwezig te zijn: als je “het al kunt” is het goed om de buurman/vrouw te kunnen helpen, als je het nog niet helemaal beheerst is het juist goed om naast thuis oefenen ook de muziek in koorverband te repeteren.

Als laatste de oproep om actief na te denken over de bezetting van de bestuursfuncties: Jan en Riet zullen in maart hun bestuursfunctie afronden. Er is dan plek voor een voorzitter en voor een ander bestuurslid. Jan heeft in de repetitie op 27 juni jl. hier al over gesproken. We horen graag jullie ideeën!

RtW 4-7-2018