De bestuursvergadering in februari stond in het teken van het voorbereiden van de ALV op 28 februari a.s. Jullie zullen op deze avond merken hoeveel  koorleden ook nog andere taken hebben dan zingen tijdens de kooravond. Binnenkort zal Piet de uitnodiging met de agenda sturen, vergezeld van de nodige bijlagen.

Wanneer er vragen zijn naar aanleiding van deze stukken kunnen deze natuurlijk op de ALV gesteld worden. Daar is een ALV voor. Veel vragen zullen meteen beantwoord kunnen worden, maar mocht je daar zeker van willen zijn is het natuurlijk mogelijk om de vragen al voorafgaand aan de vergadering aan het bestuur voor te leggen, zodat daar in de voorbereiding rekening mee gehouden kan worden.

Aansluitend aan de ALV net als vorig jaar een nazit: een uitstekende gelegenheid om bij te praten over alle koorplannen voor de komende tijd.

RtW