In deze vergadering is vooruit gekeken naar het concert op 4 mei, het Requiem van Fauré. Alle actiepunten zijn besproken en de taken die elk bestuurslid hierin  heeft. Denk hierbij aan b.v. de PR rondom het concert zoals de poster, het programmaboekje, de uitnodigingen, het benaderen van de pers, de samenwerking met de gemeente Middelburg t.a.v. de Dodenherdenking die voor ons concert plaatsvindt, evenals het draaiboek op de dag van het concert zelf.

Tevens worden zaken besproken die koorleden inbrengen zoals de kooropstelling, een stemtest, de vraag naar informatie over de Koorreis in november. Hierover komt binnenkort meer informatie.

En natuurlijk is er ook altijd veel te organiseren en te regelen voor de jaarprogramma’s 20120/2021. Veel zaken moeten lang van tevoren vastgelegd worden zoals de zaal, de solisten, het orkest etc…

 

Ditty Kempe