Bericht van het bestuur – september  2017

Woensdag 30 augustus was de eerste koorrepetitie na ons zomerreces. Er werd hard gewerkt: iedereen heeft blijkbaar dankbaar gebruik gemaakt van de zomertijd! De bassen oefenden voorafgaand aan de repetitie, we hoorden dat enkele sopranen en alten onder leiding van Will zich over de materie gebogen hebben. Chapeau!

In de bestuursvergadering vandaag stond als gebruikelijk het komend concert op de agenda. Een aantal praktische zaken, partituren, PR…er is altijd wel iets dat nog afgesproken moet worden.

We hebben overlegd over verlenging van de repetitietijd op de woensdagavond. Meer informatie komende woensdag!

Jan heeft onlangs gevraagd om mee te denken over een te organiseren koorreis. We hebben een reactie ontvangen en deze is aan de orde geweest in de bestuursvergadering. Bij deze nog een keer deze  oproep voor ideeën. Wanneer een reis georganiseerd wordt moeten er al in een vroeg stadium de eerste afspraken gemaakt worden. In onze volgende bestuursvergadering zullen we er verder over spreken. Misschien met nog meer ideeën van jullie zijde?

Denken jullie aan de Masterclass op 21 oktober 2017 overdag? Nadere informatie volgt binnenkort.

Volgende week zal ik bij de mededelingen op de kooravond nog kort aandacht vragen voor de taken die horen bij het corvee koffieschenken. Soms is het goed om een en ander nog eens te benoemen, al weet iedereen natuurlijk allang dat de informatie te lezen is op de website onder de corveelijst.

Letten jullie op de plaats van de rijen stoelen bij het klaarzetten: elke rij heeft nu zijn eigen hoogte. Er staan geen twee rijen even hoog! Het stoelenschema ligt ’s avonds klaar op het podium.

Klaas heeft een boekje gevonden met handige informatie over muzieknoten lezen. De titel van het boekje om noten te leren lezen is: Eenvoudige muziekleer van Hennie Schouten. Te koop op Marktplaats voor ongeveer € 12,–. Bij Bol.com ongeveer € 20,–  Ook als e-book verkrijgbaar.

Riet te Winkel, 31-8-2017