De laatste bestuursvergadering op 1 mei, heeft zich gevuld met het naderende concert. Het is duidelijk dat weer een select groepje koorleden zich ook bezighoudt met de organisatie. Onze dank daarvoor!

In de aanloop naar ons volgend concert wordt er een masterclass georganiseerd over de “Hohe Messe” onder leiding van Joop Schets. Noteert u alvast in uw agenda: zaterdag 21 oktober 2017. Het programma zal een deel van de ochtend en middag beslaan.

Klaas de Nooijer heeft aangegeven lid van het bestuur te willen worden. Het bestuur heeft het te volgen traject inmiddels in gang gezet. De voorzitter heeft op de kooravond dit genoemd bij zijn mededelingen.

in het najaar zal een enquête gehouden worden onder de leden om te horen hoe de nieuwe website bevalt.

rtw mei 2017