Uit de bestuurskamer kan gemeld worden dat alles weer zo z’n gangetje gaat. We zijn blij te merken dat er hard gewerkt wordt op de kooravonden. Is het nodig nog te benadrukken hoe belangrijk het is dat je je thuis de nootjes eigen maakt en dat daar de basis gelegd wordt? Vervolgens moet dan op woensdagavond alles op zijn plek vallen. Al schrok menigeen woensdag bij het zingen van de eerste bladzijden van het Credo…oeps!
Bijna een maand geleden heeft het koor ingestemd met de voordracht van Klaas de Nooijer als bestuurslid. Klaas, van harte welkom in het bestuur!

De evaluatie van het concert zal in de vergadering van juli plaatsvinden. Nogmaals dank aan iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen aan het concert, naast zingen zijn er toch heel wat acties die plaatsvinden. Een aantal zichtbaar, vele echter amper zichtbaar.
Op de ALV is afgesproken dat er een gewijzigde begroting opgesteld zal worden. Na het afgelopen concert heeft Leny alle gegevens uitgewerkt en op basis van de tot nu bekende cijfers een gewijzigde begroting gemaakt. Deze is elders op de website geplaatst. Hieronder een korte toelichting.

Toelichting op aanpassing begroting 2017
Voor het voorjaarsconcert was begroot € 20.050, dat bedrag kon met ruim € 6.000 omlaag gebracht worden, vooral omdat er geen extra orkestrepetitie gehouden is en er maar 1 soliste meezong.
Daarentegen waren de recettes € 2.700 lager omdat de zaal niet vol was.
Voor het najaarsconcert zullen de kosten van het orkest € 4.000 lager uitvallen dan begin 2015 kon worden voorzien.
Voor de wekelijkse repetities was € 12.200 begroot, dat bedrag kon met € 1.600 naar beneden. Begin 2015 was met een sterkere stijging van de huur en honorarium dirigent rekening gehouden.
Dat alles bij elkaar zorgt ervoor dat er een positief resultaat begroot kan worden van € 8.850 in plaats van een tekort van € 650.