• Masterclass Hohe Messe op zaterdag 21 oktober 2017 in de Concertzaal.
  • Joop Schets is uitgenodigd om deze workshop/masterclass te geven!
    Na de vakantie volgt de nadere toelichting!
  • Arno en het orkest plus de solisten hebben een extra repetitie op 16 november 2018 in Delft.
  • Nieuwe activiteiten van de KOV in 2018 en 2019:

Het Bestuur wil de KOV inschrijven voor Middelburg Volkoren 2018.
In 2019 wil het Bestuur met de KOV een koorreis maken.
Jan zal dit meenemen in de mededelingen op de laatste repetitieavond voor de vakantie.
Het Bestuur denkt na over de opzet en uitwerking van deze activiteiten en zij vraagt de leden om inbreng.

  • Het bestuur denkt na over het ondersteunen van KOV leden bij het lezen van het notenschrift.
  • De wekelijkse mededelingen van de voorzitter, tijdens de repetitieavond, zullen vanaf augustus/september ook op de website worden gezet.             Afwezigen kunnen dat dan nalezen.

 

De entreeprijzen van het concert Hohe Messe gaan naar € 25,-
en voor CJP naar € 15,- . Dit is dan inclusief een programmaboekje.

Marianne de Bruijne (en Pieter) hebben een mooi overzicht gemaakt van de opbrengst van de kaartverkoop “Requiem Jenkins, 4 mei 2017”. Met 256 kaarten was de bezetting 69%. Dat is niet slecht voor zo’n bijzonder concert. Dat is af te lezen uit het overzicht van de jaren 2008 t/m voorjaar 2017.

Arie van Seters stopt als zanger van de KOV en hij stopt ook als penningmeester van het Imansefonds. Vanuit het fonds komt een voorstel voor een nieuwe penningmeester. Jan zal de koorleden ook vragen eventueel  een nieuwe  penningmeester voor te dragen.
Arie heeft in zijn tijd als koorlid vele zaken gedaan: bestuurslid, Oefen CD’s voor de concerten, kooropstelling bij de uitvoeringen. Het Bestuur wil hem daarvoor een éénjarig donateurschap geven.
LMG