Het bestuur heeft van Bert van Klaveren een voorstel gekregen over het
actualiseren van begrotingen.
Na bestudering wil het bestuur dit voorstel, met een positief advies, voorleggen
aan de leden in de ALV 2017.

Nieuwe werkwijze.
Jaarlijks wordt door het bestuur naast een begroting voor het komende jaar ook een geactualiseerde begroting voor het lopende jaar aan de leden ter instemming voorgelegd.
De begroting voor het komende jaar kan dan dienst doen als basis voor de aanvraag van subsidies, de begroting voor het lopende jaar als werkdocument voor het bestuur.

Argumenten:

  1. Zo vroeg in het lopende jaar zijn nog niet alle financiƫle consequenties voor het komende jaar te overzien. Denk aan:
    – Het Mendelssohnproject in 2016, waar in 2015 nog niets van bekend was.
    – De website, die in 2016 veel geld heeft gekost zonder dat daarover in de begroting voor 2016 geld voor werd gereserveerd, simpelweg omdat het in 2015 nog niet bekend was dat er een nieuwe website zou moeten worden gebouwd.
    – Voor 2018 zijn er onzekerheden, zoals de hoogte van subsidies en de kosten van het najaarsprogramma, waarvan ook de penningsmeester in haar toelichting de hoop uitspreekt dat de muziekcommissie binnen de door haar opgestelde begroting zal blijven.
  2. De geactualiseerde begroting kan dienen voor de vaststelling van de hoogte van de contributie.

Dit voorstel is gebaseerd op gesprekken in de statutencommissie en neemt een voorschot op een eventuele wijziging van het Huishoudelijk Reglement.