Agendapunt 5e – voorstel voor de ALV 2017

Het bestuur heeft van Bert van Klaveren een voorstel gekregen over het actualiseren van begrotingen. Na bestudering wil het bestuur dit voorstel, met een positief advies, voorleggen aan de leden in de ALV 2017. Nieuwe werkwijze. Jaarlijks wordt door het bestuur naast...

Agenda ALV + bijlagen

  Bijlage 3 Verslag van ALV-160302 Bijlage 4 Secretarieel Jaarverslag 2016 Bijlage 4.2 – Wijziging van Bijlage 4.1 Bijlage 5.a Jaarrekening 2016 Bijlage 5.b Begroting 2018