Privacyverklaring Koninklijke Oratorium Vereniging (afgekort: KOV) Middelburg.

KOV Middelburg draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Koorleden.

KOV verwerkt persoonsgegevens van koorleden ten behoeve van de uitvoering van de ledenadministratie. KOV publiceert een deel van deze persoonsgegevens via het afgeschermde gedeelte op deze website, met als doel de leden onderling van deze informatie te voorzien.

De persoonsgegevens, die wij verwerken zijn:

  • NAW-gegevens
  • Telefoonnummer
  • Emailadres
  • Foto
  • Zangstem

Andere websitebezoekers/niet-leden.

De website van KOV is vrij te bezoeken zonder dat u verzocht wordt mee te delen wie u bent.

Op deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.

KOV verwerkt gegevens die u ons via een contactformulier of e-mail verstuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor het reserveren/leveren van toegangskaarten en/of u van informatie te voorzien.

 

Bewaartermijn en laten verwijderen van gegevens.

Persoonsgegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard. Indien u uw gegevens wenst te laten verwijderen kunt u hiervoor een verzoek indienen via info@oratoriummiddelburg.nl.
Gegevens die voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en bedrijfsvoering niet noodzakelijk zijn worden dan uit ons systeem verwijderd. Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

Delen met anderen.

KOV verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging.

KOV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

KOV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring.

Koninklijke Oratorium Vereniging Middelburg

© Koninklijke Oratorium Vereniging Middelburg 1834-2023 | Hosting & Beheer: Bepos Support