Bericht van het bestuur – juli 2018

Vanuit de bestuurskamer wensen we een ieder een fijne zomer toe. In de bestuursvergadering is onder andere gesproken over de aanwezigheid van de koorleden op de kooravonden en hebben we de afspraken nog eens op een rij gezet. Hieruit volgt dat we leden die een magere...