Bericht van het bestuur – maart 2018

Na een welkom voor Irene en Ria, onze nieuwe bestuursleden, hebben we ons gebogen over de taakverdeling binnen het bestuur. Binnenkort zal deze op de website verschijnen. In grote lijnen is de verdeling gelijk gebleven. Ria zal de meeste taken van Lidy op zich nemen...