Agenda toelichting

De uitnodiging en de vergaderstukken voor de ALV zijn op 11-02-2017 rondgestuurd. Verschillende leden hebben opmerkingen en/of voorstellen naar het bestuur gestuurd. Over die opmerkingen en/of voorstellen heeft het bestuur de volgende besluiten genomen: Opmerkingen...

Agendapunt 5e – voorstel voor de ALV 2017

Het bestuur heeft van Bert van Klaveren een voorstel gekregen over het actualiseren van begrotingen. Na bestudering wil het bestuur dit voorstel, met een positief advies, voorleggen aan de leden in de ALV 2017. Nieuwe werkwijze. Jaarlijks wordt door het bestuur naast...

Agenda ALV + bijlagen

  Bijlage 3 Verslag van ALV-160302 Bijlage 4 Secretarieel Jaarverslag 2016 Bijlage 4.2 – Wijziging van Bijlage 4.1 Bijlage 5.a Jaarrekening 2016 Bijlage 5.b Begroting 2018    

Repeteren als projectlid: Hohe Messe J.S. Bach

Binnenkort starten we met de repetities voor de Hohe Messe J.S.Bach. Je bent van harte welkom om mee te repeteren! De uitvoering is 25 november 2017 in de Zeeuwse concertzaal, zoals we dat gewend zijn! De repetities voor de Hohe Messe beginnen 1 maart. Bekend met de...